IKI KAUNO JAUNIMO APDOVANOJIMŲ FINIŠO LIKO TIK VIENAS ŽINGSNIS.

Jūsų balsai nulems, kurios jaunimo organizacijos ir aktyvūs jaunuoliai RUGSĖJO 21 DIENĄ Kauno rotušėje bus pripažinti geriausiais!

Balsavimas vyksta iki rugsėjo 13 dienos.

kandidatūros

 • 2016 metų SAVANORIS.
  Fizinis asmuo, užsiimantis savanoriška veikla, t.y. neatlyginamai atliekantis visuomenei naudingą veiklą švietimo, aplinkos apsaugos, sporto, socialinėje, kultūros, žmogaus teisių apsaugos ir kt. srityse. Galima siūlyti tiek vietinius, tiek tarptautinius kandidatus, savo veiklomis prisidedančius prie bendro visuomenės bei Kauno miesto interesų tenkinimo.
 • 2016 metų KAUNO MIESTO JAUNIMO AMBASADORIUS.
  Fizinis asmuo, savo veikla ir pasiekimais garsinantis ir reprezentuojantis Kauno miestą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 • 2016 metų AKADEMIŠKIAUSIAS JAUNUOLIS.
  Fizinis asmuo (moksleivis ar studentas), nusipelnęs mokslo pasiekimais bei akademiniais laimėjimais.
 • 2016 metų INICIATYVA.
  Kaune vykusi jaunimo iniciatyva, skatinusi socialinį pokytį, suteikusi miestui pridėtinės vertės vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu mastu.
 • 2016 metų JAUNIMO ORGANIZACIJA.
  Juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys, veikiantis Kaune, savo veiklomis aktyviai prisidėjęs prie miesto gerovės kūrimo ir jaunimo įtraukimo.
 • 2016 metų SU JAUNIMU DIRBANTI ORGANIZACIJA.
  Viešasis juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys, veikiantis Kaune bei aktyviai teikiantis į jaunimą orientuotas ir jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas (pvz. socialines, informavimo, konsultavimo, laisvalaikio užimtumo, tarpininkavimo, neformaliojo ugdymo ir pan.).
 • 2016 metų JAUNIMO VERSLUMO INICIATYVA.
  Šiuolaikiško ir inovatyvaus jaunimo verslumo pavyzdys, skatinantis tobulėti ir kitus bendraamžius.
 • 2016 metų JAUNIMO DARBDAVYS.
  Juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys, veikiantis Kaune ir aktyviai prisidedantis prie Kauno miesto jaunimo įdarbinimo, geros darbo aplinkos kūrimo ir socialinio verslumo skatinimo.

balsavimas

BALSUOTI GALIMA NE DAUGIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER DIENĄ.

50% galutinio balo sudarys Kauno jaunimo reikalų tarybos balsas, 50% - balsuojančių internete.

Nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 21 dieną, Kauno rotušėje vyksiančios Kauno jaunimo apdovanojimų ceremonijos metu.