Kada?

2022 m. lapkričio 25 d. nuo 15 val.

Kur?

Kauno miesto savivaldybės Didžioji salė
(Laisvės al. 96)
Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma pariteto principu: 6 jaunimo organizacijų atstovai ir 6 Savivaldybės institucijų atstovai. Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai renkami 2 metų kadencijos laikotarpiui. Jaunimo atstovai JRT dirba visuomeniniais pagrindais.
Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:
 • nagrinėti su jaunimo politika Savivaldybėje susijusius klausimus;
 • teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
 • stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.
Jaunimo reikalų taryba, siekdama numatytų tikslų, atlieka šias funkcijas:
 • renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose ir įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
 • inicijuoja Savivaldybės jaunimo padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
 • teikia Savivaldybės tarybai, jos komitetams ir komisijoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos plėtros Savivaldybėje krypčių;
 • teikia Savivaldybės tarybai, jos komitetams ir komisijoms pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu Savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
 • dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
 • teikia Savivaldybės administracijai rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
 • teikia Savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
 • Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.
Kandidatais į JRT gali būti 14–29 metų asmenys, kuriuos iš savo narių deleguoja Savivaldybės teritorijoje registruotos ar veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos (toliau – Jaunimo organizacijos). Keliami kandidatai turi būti juos deleguojančių organizacijų nariais. 1  organizacija gali teikti 1 kandidatą. Registracijos metu kiekvienas kandidatas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei pateikia užpildytą kandidato į Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketą, prideda savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį raštą ir jį deleguojančios organizacijos delegavimo raštą.

Kaip vyksta rinkimai į KJRT

1

Atstovus į JRT deleguoja Savivaldybės teritorijoje registruotos ar veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos (toliau – Jaunimo organizacijos). 1 organizacija gali teikti 1 kandidatą.

2

Viešai skelbiamas kandidatų į JRT jaunimo atstovus sąrašas.

3

Visos Jaunimo organizacijos turi teisę registruotis į balsavimą apie tai raštu informuodamos savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių. Viena organizacija, nepriklausomai nuo jos dydžio, turi 1 balsą.

4

Rinkimų dieną, iki pradedant balsavimą, visiems kandidatams yra suteikiama galimybė pasakyti prisistatymo kalbą.

5

Įvykus slaptam balsavimui, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja balsus. Skelbiami balsavimo rezultatai.

KANDIDATAI

Sandra Matoškaitė

VšĮ „Stebėk teises“ atstovė

Sandra Matoškaitė

VšĮ „Stebėk teises“ atstovė

Sandra Matoškaitė kandidatuoja atstovaudama VšĮ „Stebėk teises“. Tai 2020 metais sukurta organizacija, siekianti prisidėti prie žmogaus teisių, lyčių lygybės ir nediskriminacijos užtikrinimo, plėtojimo ir visuomenės informavimo šiose srityse. Sandra tiki, jog jaunimo politikoje būtinas proveržis siekiant užtikrinti žmogaus teises bei lygias galimybes. Svarbu skirti dėmesį smurto prevencijai ir psichikos sveikatos gerinimui.

Skaistė Gaižutytė

VšĮ „Actio Catholica Patria” atstovė

Sveiki, esu Skaistė, šiuo metu studijuoju mokyklinės psichologijos magistrą VDU ir esu įgijusi pedagogikos kvalifikaciją. Su tuo glaudžiai susijęs ir mano darbas - esu centro koordinatorė ir jaunimo darbuotoja atvirame jaunimo centre „Vartai“. Viena iš mano pamatinių vertybių - kitas žmogus ir santykis - lėmė ne tik tokių studijų, darbo, bet ir kandidatavimo į Kauno miesto jaunimo reikalų tarybą pasirinkimą. Tikiu, kad buvimas šalia kito žmogaus, jo išgirdimas ir supratimas lemia reikšmingus pokyčius. Man yra itin svarbu nepalikti jaunuolių vienų, būti šalia, girdėti, pastebėti ir padėti, kai jiems to reikia, taip padedant eiti gyvenimo vingiais. Ir vienas faktas apie mane - esu solo žygeivė.

Skaistė Gaižutytė

VšĮ „Actio Catholica Patria” atstovė

Vaida Ogulevičiūtė

VšĮ „Gerumo rankos” atstovė

Vaida Ogulevičiūtė

VšĮ „Gerumo rankos” atstovė

Esu jaunimo darbuotoja, kuri organizuoja neformalaus ugdymo veiklas jaunimui atvirame jaunimo centre VšĮ „Gerumo rankos“. Šią sritį atrasti padėjo socialinio darbo studijos Vytauto didžiojo universitete. Šiuo metu aktyviai dalyvauju veiklose, mokymuose, kursuose, kuriose tobulėju, kaip asmenybė ir profesionalė. Gyvenime vadovaujuosi viena auksine taisykle: „Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.“ - Antoine de Saint-Exupery. Tikriausiai, tai man ir leidžia išgirsti jaunimo balsą ir jų poreikius.

Naglis Daunoravičius

VšĮ „Kylantis Kaunas” atstovas

Esu Naglis Daunoravičius. Aktyvus ir įsitraukiantis vaikinas, kuris tiki, jog puikiai atstovautų „Kylančio Kauno” interesus. Turiu nemažai patirties šiame kolektyve bei esant dabartinėje pozicijoje, galiu matyti platesnį organizacijos vaizdą nei mato daugelis ir to dėka, priimti sprendimus aktualius visiems.

Naglis Daunoravičius

VšĮ „Kylantis Kaunas” atstovas

Lijana Savickienė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Kauno fakultete atstovė

Lijana Savickienė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Kauno fakultete atstovė

Esu Lijana Savickienė, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Kauno fakultete pirmininkė. Kandidatuodama keliu tikslus, kuriais, tikiu, turi remtis jaunimo politika – aktyviai inicijuoti savalaikę ir tikslingą jaunimo atstovavimo veiklą, skatinti efektyvų jaunimo reikalų politikos įgyvendinimą bei telkti bendruomenę, kuri gebės veikti vardan jaunimo ir kartu su juo. Jaunimo, mano patirtimi – studentų – atstovavime veikiu jau nuo 2016 m. Per šiuos metus teko pažinti itin skirtingų institucijų veikimą, principinius skirtumus ir panašumus, kurie sukūrė platų jaunimo poreikių suvokimą ir atnešė fundamentalias idėjas, kuriomis vadovaudamasi atstovauju interesus.

Laurynas Vilkas

Jaunųjų Konservatorių Lygos atstovas

Sveiki! Aš esu Laurynas Vilkas, Jaunųjų Konservatorių Lygos Kauno skyriaus pirmininkas. Esu aktyvus, patriotiškas Lietuvos Respublikos pilietis. Aktyviai dalyvauju visuomenės gyvenime, nebijau išsakyti savo nuomonę, esu motyvuotas, turiu patirties ir noro dirbti Kauno jaunimo labui. Siekiu, kad jaunimo balsas būtų išgirstas. Kandidatuoju turėdamas tikslą kurti tolerantišką ir patrauklų miestą jaunam žmogui.

Laurynas Vilkas

Jaunųjų Konservatorių Lygos atstovas

Emilija Agota Kucinienė

Ateitininkų federacijos atstovė

Emilija Agota Kucinienė

Ateitininkų federacijos atstovė

Esu jauna mama ir pradinių klasių pedagogikos studentė. Atstovauju ateitininkų federaciją, taip pat esu federacijos valdybos narė. Gimiau ir užaugau Kaune, savo dukrytę pasirinkau auginti Kaune, manau tai tinkamiausias miestas šeimai ir jaunimui. Kandidatuoju antrai kadencijai iš eilės, kadangi noriu tęsti darbus pradėtus pirmoje.

Austėja Kalvaitytė

Lietuvos moksleivių sąjunga Kauno mokinių savivaldų informavimo centro atstovė

Aktyviai savanoriauti pradėjau jau 7 klasėje. Tada dar nesupratau, kad tokiu būdu gali pakeisti ne tik kitų, bet ir savo ateitį. Nuo tada darbas komandoje tapo neatsiejama kiekvienos dienos dalis, kaip ir domėjimasis jaunimo galimybėmis mieste. Kartu mes galime keisti. Už geresnį Kauno jaunimo rytojų kartu!

Austėja Kalvaitytė

Lietuvos moksleivių sąjunga Kauno mokinių savivaldų informavimo centro atstovė

Andrius Kilius

Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovas

Andrius Kilius

Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovas

Aš, Andrius Kilius, atstovauju Kauno arkivyskupijos jaunimo centrą. Kadangi bendradarbiaujame su bendruomenėmis, kurios dirba su jaunimu, galiu atnešti jų poreikius ir norus į šią jaunimo tarybą bei atstovauti jų balsą. Siekiu tokio jaunuolių įtraukimo į veiklas, kad nei vienas nebūtų pamirštas. Turiu patirties darbe su savanorių ugdymu bei palydėjimu. Taip pat dirbau su jaunimu gatvėje. Stipriosios asmeninės savybės: atsakingumas, laiko planavimas, komunikabilumas.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.