Kada?

Spalio 1d. nuo 16 val

Kur?

Kauno miesto savivaldybės didžioji salė
(Laisvės al. 96)
Tai visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš 6 jaunimo organizacijų ir 6 savivaldybės atstovų.
KJRT - pagrindinis jaunimo atstovavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime įrankis.
Kandidatais į JRT gali būti 14–29 metų amžiaus jaunuoliai. Registracijos metu kiekvienas kandidatas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui pateikia užpildytą kandidato, į JRT jaunimo atstovus anketą, prideda savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį raštą ir jį deleguojančios organizacijos delegavimo raštą.

Kaip vyksta rinkimai į KJRT

1

Atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos.

2

1 organizacija gali teikti 1 kandidatą.

3

Visos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje registruotos ar veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos gali registruotis į balsavimą apie tai raštu informuodamos savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių.

4

1 organizacija, nepriklausomai nuo jos dydžio, gauna 1 balsą.

KANDIDATAI

Vytautė Pažėraitė

Kauno liberalus jaunimas, Valdybos narė, Žmogiškųjų išteklių bei renginių organizavimo koordinatorė.

Vytautė Pažėraitė

Kauno liberalus jaunimas, Valdybos narė, Žmogiškųjų išteklių bei renginių organizavimo koordinatorė.

Aš esu Vytautė Pažėraitė, man yra 16 metų ir kandidatuoju į Kauno jaunimo reikalų tarybą kaip Kauno liberalaus jaunimo atstovė. Šiais metais einu į 10 klasę. Kauno liberaliam jaunimui priklausau jau beveik metus ir šiuo metu priklausau valdybai kaip žmogiškųjų išteklių bei renginių organizavimo koordinatorė. Taip pat praeitais metais buvau Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių taryboje.

Į KJRT kandidatuoju, nes noriu prisidėti prie Kauno jaunimo organizacijų gerinimo, joms padėti su jų veikla bei problemomis. Tai padaryti man padėtų tokios savybės kaip: komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas, atsparumas stresui ir gebėjimas laisvai dirbti komandoje ir bei individualiai.

Dominyka Ažukaitė

Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldų informavimo centro Atstovė

Šiuo metu mokausi Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, esuIII-ioje gimnazijos klasėje. Į visuomeninę veiklą įsitraukiau būdama dar septynerių metų, kai paskatinta šeimos prisijungiau prie Lietuvos skautijos jūrų skautų konferencijos. Organizacija man leido suprasti, kaip svarbu yra būti komandoje ir kiek daug joje gali pasiekti.

Vėliau, penktoje klasėje, prisijungiau prie mokinių tarybos, kur ir prasidėjo mano kelias nagrinėjant moksleiviams svarbias problemas. Po metų buvau išrinkta moksleivių balsą atstovauti ir mokyklos taryboje. Supratusi, jog padėti tik savo mokyklos moksleiviams man yra per mažai, prisijungiau prie LMS Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centro. Po mėnesio atsakingo darbo tapau mokinių savivaldų komiteto koordinatore, kuriame tiesiogiai bendravau su savivaldų atstovais. Po pusės metų padalinyje nusprendžiau žengti atsakingą žingsnį – tapau Marijampolės padalinio pirmininke. Persikėlus gyventi į Kauną supratau, kad noriu kelionę LMS tęsti toliau, todėl iškart prisijungiau prie Kauno mokinių savivaldų informavimo centro komandos. Čia teko prisidėti prie renginių organizavimo ir ryšių su visuomene komitetų darbo. Po pusės metų stropaus darbo buvau pakviesta prisidėti prie buvusio pirmininko E. Simanaičio komandos. Pirmininko pareigas perimusi U. Jankevičiūtė mane taip pat pakvietė į savo komandą, joje turėjau galimybę koordinuoti regioninę jaunimo politiką, ryšius su visuomene bei metinę programą. Visa ši patirtis man davė labai daug: išmokau dirbti komandoje, įgijau daug drąsos kalbėti, spręsti problemas. Manau, jog dabar turiu pakankamai daug patirties, jog galėčiau atstovauti ne tik miesto moksleivius, bet ir visą jaunimą. Mano prioritetas – stipri, atvira komanda, kur galėtų tinkamai atstovauti jaunimą Kauno mieste. Sieksiu, jog kiek įmanoma daugiau mes, būsima jaunimo reikalų taryba, sukurtume glaudų ryšį su organizacijomis, nes šiuo metu matau didelį nepasitikėjimą vieni kitais. Noriu užtikrinti, jog kiekviena organnizacija turėtų galimybę drąsiai kalbėti ir išreikšti savo nuomonę, todėl skatinsiu atviriau bendrauti su organizacijomis, manau, jog tokiu būdu Kauno mieste jaunimui bus gera būti ir kurti. Atsižvelgadama į tai, kiek darbo, laiko ir pastangų galiu skirti, manau, kad esu pasiruošusi tapti jaunimo reikalų tarybos nare.

Dominyka Ažukaitė

Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldų informavimo centro Atstovė

Mindaugas Kikutis

VšĮ Tarptautinis bendradarbiavimo centras, Vadovas

Mindaugas Kikutis

VšĮ Tarptautinis bendradarbiavimo centras, Vadovas

Esu Mindaugas Kikutis, baigiau Kauno technologijos universitetą, dirbu paties įkurtoje organizacijoje “Tarptautinis bendradarbiavimo centras”, kuri 2016m laimėjo geriausios miesto organizacijos titulą, 2017m buvo apdovanota už geriausią iniciatyvą miestui.

Organizacijoje organizuojame labai daug veiklų jaunimui. Dirbame su Kauno technologijos universitetu, padedame studentams. Organizuojame renginius studentams, bendradarbiaujame su studentų organizacijomis (KTUSA ir visomis atstovybėmis). Organizuojame renginius jaunimui, kurie jiems padeda tobulėti (piknikai skirtingose vietose, supažindiname jaunimą su įvairiomis veiklomis)

Ralfas Romeika

Jaunųjų konservatorių lyga, Kauno skyriaus pirmininkas

Aš, Ralfas Romeika, kandidatuoju į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovo poziciją. Šiuo metu esu JKL Kauno skyriaus pirmininkas. Aktyviai dalyvaudamas JKL veikloje sukaupiau didžiulę patirtį bei sutikau daugybę nuostabių žmonių. Užbaigiau Kauno skyriaus vicepirmininko kadenciją, esu komunikacijos komandos narys. Prisidėjau tiek kuriant, tiek įgyvendinant įvairius JKL projektus. Todėl spręsdamas kandidatuoti į pirmininko poziciją žinau - esu pasiruošęs atstovauti Kauno miesto jaunimą, bei Kauno jaunimo organizacijų interesus.

Mano akimis dauguma Kauno jaunimo organizacijų susiduria su panašiomis problemomis. Visų pirma tai žemas žinomumas jaunimo tarpe, naujų narių trūkumas, teisinių žinių stygius bei finansinių išteklių trūkumas. Siekiant spręsti šias problemas planuoju kurti iniciatyvas, skatinančias glaudų mokyklų ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą. Sieksiu kurti sėkmingą jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir vieningą poziciją jaunimui aktualiais klausimais, manau, vieningos nuomonės ir tikslo neturėjimas buvo tas barjeras neleidžiantis JRT sėkmingai funkcionuoti. Kauno kaip jaunimui patrauklaus miesto kūrimas yra mūsų visų pagrindinis prioritetas! Mano pagrindiniai tikslai: 1. Formuoti glaudų mokyklų bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis 2. Glaudus Kauno jaunimo organizacijų bendradarbiavimas tarpusavyje 3. Efektyvi komunikacija ir platus jaunimo supažindinimas su Kauno jaunimo organizacijomis 4. Ideologinių organizacijų diskriminacijos mažinimas

Ralfas Romeika

Jaunųjų konservatorių lyga, Kauno skyriaus pirmininkas

Šarūnas Bačiliūnas

Asociacijos "Lietuvos skeptiškas jaunimas", Vadovas

Šarūnas Bačiliūnas

Asociacijos "Lietuvos skeptiškas jaunimas", Vadovas

Atstovavimas Kauno jaunimo reikalų taryboje man būtų didelė garbė ir atsakomybė kurią esu pasiruošęs prisiimti. Vienas iš mano gyvenimo tikslų yra padėti pasauliui sužinoti apie mano mylimą Kauno miestą. Jaučiu artimą ryšį reperio Kendrick Lamar dainos žodžiams:

“I never killed a man, never sold any crack All I ever did was try to keep my city on the map” 2018 m. su draugais Kaune įsteigėme asociacija “Lietuvos skeptiškas jaunimas” ir per kelis metus Kauno mieste įgyvendinome 3 tarptautinius jaunimo projektus, surengėme 11 mokslą populiarinančių “Kaunas Skeptics in the pub” renginių, sukūrėme platforma artikra.lt, kuri skirta jaunimo medijų raštingumo ugdymui, organizavome mėnesinių gerų darbų iniciatyvas, bei 2018 m. atstovavome Kauno miesto jaunimą Strasbūro klubo susitikime ir pasauliniame demokratijos forume. Turime su asociacijos nariais dar daug idėjų su kuriomis norime pagerinti Kauno miesto jaunimo gyvenimą ir padaryti miestą patraukliu vietos gyventojams ir jo svečiams. Tikiu, kad dalyvavimas KJRT padėtų pasiekti šiuos tikslus.

Emilija Petrusevičiūtė

Ateitininkų federacija, Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkė

Esu studentė ateitininkė ir didelę dalį savo gyvenimo skiriu darbui su jaunimu ir vaikais. Kaune įkūriau ir globoju jaunųjų ateitininkų kuopą, būnu vadove stovyklose ir renginiuose, organizuoju moksleivių ateitininkų veiklą – esu sąjungos pirmininkė, taigi neformalus jaunimo švietimas yra man artima ir gerai pažįstama sritis, jaunimo reikalų taryboje galiu ne tik diskutuoti, analizuoti remdamasi teorine informacija, bet ir pateikti konkrečių praktinių pavyzdžių, nes išmanau esamą situaciją.

Taip pat esu aktyviai įsitraukusi į Lietuvos jaunimo politiką, atstovauju Ateitininkų federacijai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos renginiuose ir asamblėjose, priklausau ESFA projekto nacionalinio jaunimo reikalų komitetui. Įvairiuose mokymuose įgytas kompetencijas galiu pritaikyti sprendžiant jaunimui svarbias problemas, o patirtis ir ryšiai jaunimo politikoje leidžia pajusti, kokios aktualijos svarbios šiandien tarp jaunimo ir jaunimo organizacijų. Šiuo metu jaunimui ir jaunimo organizacijoms Kaune nėra pilnai atstovaujama, tai galima matyti iš projektų prioritetų, finansų paskirstymo. Jaunimo taryba yra vieta, kurioje galima iškomunikuoti, ko jaunimui reikia, tartis su Kauno savivaldybės tarybos nariais dėl lėšų paskirstymo ir projektų bei galimybių jaunimui. Taip pat taryboje organizacijos turi galimybę būti išgirstos, taigi svarbu tą progą išnaudoti. Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kauno karo muziejaus sodelyje sakiau sveikinimo kalbą jaunimo vardu ir po to susimąsčiau, kad turiu laiko, gabumų, taigi ir pareigą prisidėti ne tik prie savo organizacijos, bet ir visų, Kaune su jaunimu ir vaikais dirbančių organizacijų, gerovės. Manau, Kauno jaunimo reikalų taryboje turi būti atstovaujama jaunimo organizacijoms ir jų interesams, o tai aš galiu tinkamai atlikti. Šiais metais ateitininkai švenčia savo šimtas dešimtąjį gimtadienį ir gyvena šūkiu „Ateikite kurti“. Šio kvietimo įkvėpta ateinu kurti ir aš.

Emilija Petrusevičiūtė

Ateitininkų federacija, Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkė

Dominykas Butkus

Kaunas 2022, Jaunimo platformos atstovas

Dominykas Butkus

Kaunas 2022, Jaunimo platformos atstovas

Politika ir pedagogika yra du dalykai kurie mane labai žavi. Jau du metus domiuosi Lietuvos bei pasaulio aktualijomis, klausau politikų bei tam tikrų sričių specialistų pokalbių. Į Kaunas 2022 veiklą žiūriu būtent per šio mokslo prizmę, bandydamas analizuoti kas patinka žmonėms ir kaip juos galima įtraukti į tam tikras sritis (mano atveju - kultūrines). Šiais metais įstojau į VU tspmi, todėl žinias apie politiką ruošiuosi išplėsti iki profesionalaus lygio. Dėl šių priežasčių, man būtų ne tik garbė atstovauti Kaunas 2022 jaunimą, ,,Jaunimo reikalų taryboje, bet ir gera pradžia pradedant savo politinę karjerą, kurią noriu puoselėti būtent kultūros srityje (Kultūros ministerija).

Suprantu, kad reiktų atstovauti būtent Kaunas 2022 jaunimą, todėl esu pasiruošęs labiau dėmesį kreipti į kultūrinę Kauno miesto pusę. Jei būčiau deleguojamas bandyčiau kelti klausimus apie jaunimo įsiliejimą į miesto kultūrinę veiklą, ieškočiau sprendimų kaip tą pasiekti tiek mieste, tiek jo rajone. Dalinčiausi informacija su alumni klubu, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę bei duoti pasiūlymus, kuriuos aš pateikčiau taryboje. Per savo organizuojamus projektus esu susipažinęs su miesto kultūrine veikla, todėl jaučiuosi kompetentingas kalbėti šia tema. Taip pat, man būtų įdomu susipažinti su visomis kitomis jaunimo organizacijomis, kurias skatinčiau ieškoti miestui naudingų sprendimų būtent per meninę prizmę. O Kaunas 2022 galėtų būti apjungiantis taškas, kadangi tikiu, kad kultūra gali jungti ir gydyti. Pats nesunkiai susibendrauju su žmonėmis, todėl nebūtų problema ieškoti kompromisų bei bendruomeniškai priimti geras idėjas. Taip pat, domiuosi ir žaviuosi istorija, todėl norėčiau palaikyti tam tikrą santykį, jog idėjos ateinančios iš jaunimo neleistų niokoti praeities ir jos užmiršti. Be to, gyvendami tokiu laiku, svarbu įtraukti kuo platesnį kauniečių ratą ir skirti didesnį dėmesį jaunimui su negalią, nes jie taip pat gali prisidėti prie miesto augimo, tik kartais yra nutildomi visuomenės, o taip mes prarandame daug gražių idėjų bei žmonių. Jei kyla klausimas ar galėsiu būdamas Vilniuje dalyvauti programoje, galiu pasakyti, kad būsiu atsidavęs visu 100%, nes Kaunas 2022 yra mano tobulėjimo šaltinis, todėl dar noriu jo neapleisti ir jaučiu didelę atsakomybę prieš visus esančius po šiuo pavadinimu. Aišku, turiu ir neigiamų savybių, esu gan kuklus prie žmonių, kurių nepažįstų tol, kol juos išanalizuoju. Todėl nenoriu saugiai sėdėti ir esu pasiryžęs vėl išlipti iš savo komforto zonos bei pradėti naują etapą, kuris siesis su mano ateitimi. Tikiuosi šiuo laišku įtikinau, jog galėčiau aukštu lygiu atstovauti Kaunas 2022 jaunimą, ,,Jaunimo reikalų taryboje”.

Indrė Medzevičienė

VšĮ „Actio Catholica Patria“, Projektų koordinatorė

Iniciatyva atgaivinti, įveiklinti Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą yra labai svarbi jaunam, dinamiškam Kauno miestui. 5 metus dirbu nevyriausybinėje organizacijoje VšĮ „Actio Catholica Patria“ dirbančioje su jaunais žmonėmis.

Kiekvieną dieną susitinku su jaunimu, konsultuoju individualiai, vedu grupinius užsiėmimus vietinės ir tarptautinės savanoriškos veiklos temomis, solidarumo projektais. Matau prasmę atstovavimo veikloje, noriu prisidėti prie demokratinių procesų savo bendruomenėje, įgarsinant jaunų žmonių, su kuriais tenka dirbti, poreikius ir viltis.

Indrė Medzevičienė

VšĮ „Actio Catholica Patria“, Projektų koordinatorė